kirja ät ideaatio.fi

Excel-taulukko

Kuinka pystyisit osoittamaan vieraalle ihmiselle keksintöösi liittyvät taloudelliset mahdollisuudet? Sinun kannattaa valjastaa taulukkolaskenta palvelemaan keksintösi myyntiä.

Esimerkkitaulukko

Oikean reunan linkistä saat ladattua koneellesi esimerkin tällaisesta laskelmasta. Esimerkkitaulukko on kaksisivuinen analysoiden yksittäisen keksinnön tuottoa sekä prosessikeksinnön hyötyjä olemassa olevaan ratkaisuun nähden.

Excel taulukon avulla voit myös analysoida keksintösi taloudellisia reunaehtoja ja eri elementtien vaikutuksia lopputulokseen niin sinun itsesi kuin ostavan yrityksenkin kannalta. Graafit tekevät tarkasteluista havainnollisia, mikä on tärkeää kun esittelet asiaasi henkilölle, joka tutustuu keksintöön ensimmäistä kertaa.

Tuotot

Ensimmäisellä tuotot -sivulla on käsitelty keksinnön taloudellista merkitystä hyödyntäjän kannalta

Vertailu

Toisella vertailu -sivulla on verrattu keksinnön etuja nykyiseen ratkaisuun nähden

Perusmuokkaus

Taulukkoja voit muokata normaalien taulukkolaskennan sääntöjen mukaisesti. Yksinkertaisinta on vaihtaa valkoisella pohjalla olevia tekstejä ja lukuja. Tällöin taulukon oikealla puolella oleva graafi toimii oikein.

Vaativa muokkaus

Harmaa tausta taulukossa kertoo, että kyseisessä solussa on laskelma, joten sen muokkaaminen edellyttää Excelin ja talouslaskelmien perusteiden ymmärtämistä. Sama koskee rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistamista.

Taulukko­laskenta

Lataa maksuton Excel-taulukko (20kB) omalle koneellesi
Latauksen jälkeen tallenna taulukko ja käytä sen kopioita tarkastelujen pohjana.